Organisatie

Organisatie Structuur van De Rozenhof Lottum
Bestuur
Jan Thielen (waarnemend) voorzitter en DB
Ellen Schraven secretaris en DB
Peter Gommans penningmeester en DB
Theo Kranz
Hilde Relouw

PRP-groep
Ellen Schraven
Frank Overmars
Leo Verheggen
Lei Spreeuwenberg

Potrozenshow
Jan Thielen
Theo Kranz

 

Groengroep
Mia van Lin
Tineke vd Brandt
Marianne Emons
Truus Peeters

Horeca - interieur
Truus van Helden
Tineke vd Brandt
Rees Peeters
Paula Breukers
Marianne Emons
Marjo Hermans
Annie Schreurs

 

Groepsrondleidingen
Betty Kranz
Tineke vd Brandt
Theo Kranz
Loek vd Brandt
Marianne Emons
Piet Vergeldt
Truus van Helden
Erna Hamaekers
Rees Peeters