Uitleg Excellence-Roses

De Excellence-Rose, een 'Koningin onder de rozen'

Wat is 'Excellence-Rose’?

Het Europese merk ‘Excellence’ (eigendom van de Stichting Excellence Roses) is in 2013 in het leven geroepen nadat de VKC en de VKC-keuringen en hiermee het Nederlandse merk ‘Toproos’ zijn opgeheven. Daarom is op 16 mei 2013 door onafhankelijke deskundigen en afgevaardigden van bekende rosaria en keuringstuinen in Nederland en België en onafhankelijke deskundigen, de Stichting Excellence Roses officieel opgericht.
De voornaamste doelstelling van Excellence Roses is om de gezonde en duurzame rozen, die in het West-Europese klimaat het beste groeien en bloeien, te onderscheiden van de overige rozen. Het doel is om het imago van de buitenroos, vooral op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid en multifunctionele toepasbaarheid, sterk te verbeteren.

Wanneer krijgt een roos het predikaat 'Excellence'?

Om voor het predikaat ‘Excellence’ in aanmerking te komen, moeten de rozen eerst een drie-jarige keuring ondergaan. Deze keuringen worden uitgevoerd in een 4-tal rosaria, te weten: De Rozenhof in Lottum (zonder gewasbeschermingsmiddelen), Rosarium Winschoten (biologische gewasbescherming), Rosarium Boskoop, en in de proeftuin van PCS sierteelt in Destelbergen (B), de laatsten allen zonder chemische gewasbescherming.
De keuringen worden uitgevoerd volgens strenge vaste criteria door speciale vakkeuringscommissies.

Elk jurylid beoordeelt de geplante rozen 4 keer per groeiseizoen.

De keuringscriteria zijn als volgt:
1.Gezondheid 40% (meeldauw 10%, valse meeldauw 10%, sterroetdauw 10%, roest/elsinoe 10%)
2.Groeikracht 10%
3.Vorm/geur en kleur bloem 20% (wv Vorm 6%, Geur 7%, Kleur 7%)
4.Bloeirijkheid 20%
5.Schoning 10%
De punten worden verdeeld op een puntenschaal van 1 tot 100. Alle rassen die gedurende deze periode een 60 of hoger scoren, komen in aanmerking voor het predikaat ‘Excellence’.

Begin 2014 zijn 33 soorten door veredelaars overgezet vanuit 'Toproos' naar het predikaat ‘Excellence-Rose'. Elk jaar worden 20 à 25 soorten rozen ingezonden in de Excellence-keuringstuinen om middels de driejarige keuringen uiteindelijk het cerificaat proberen te behalen.

Teneinde het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen steeds verder terug te dringen, is het van groot belang dat de 'Excellence-Roses' van nature een zeer goede resistentie hebben tegen de (schimmel)ziektes die de buitenrozen kunnen teisteren.

De 'Excellence-Rose' zal in de toekomst moeten kunnen voorzien in alle geuren en kleuren per type roos.
Er moet gezocht worden in zowel het bestaande als nieuwe assortiment, naar rassen die kunnen voldoen aan de gestelde eisen van 'Excellence-Roses'.

Om de 5 jaar volgt een herkeuring van de Excellence rozen om t beoordelen of ze nog aan de gestelde criteria voldoen.

Per 1-1-2021 zijn er 44 soorten met het predikaat 'Excellence Rose'. Deze zijn vrijwel allemaal in De Rozenhof Lottum te bewonderen.

Onder de button Excellence Roses Assortiment staat een korte beschrijving van deze 44 soorten.

 

Wat betreft Flower Type bij de beschrijving van de rozen:

single:           4-8 bloemblaadjes

semi double: 9-16 bloemblaadjes

double:          17-25 bloemblaadjes

full:                26-40 bloemblaadjes

very full:        meer dan 40 bloemblaadjes